Thông báo chất lượng nước bị ảnh hưởng do tăng độ mặn của sông Măng Thít và sông Cổ chiên
(06/09/2022 16:32:58)

Căn cứ thông báo của Ban phòng chống thiên tai,tìm kiếm cứu nạn huyện Mang Thít . Vào lúc 05 giờ , ngày 29 tháng 12 năm 2020, thực hiện lấy mẫu nước tại bến phà Chánh An  kết quả đo đạc hàm lượng muối tỷ lệ : 0,34/1.000. Theo dự  đoán thủy văn của tỉnh Vĩnh Long, độ mặn sẽ tăng lên theo triều cường và đi sâu vào nội đồng trong thời gian tới.

 

          Để đảm bảo nguồn nước ngọt phục vụ sản xuất, sinh hoạt .UBND xã An Phước thông báo cho nhân dân trong xã có biện pháp chủ động ứng phó và dự trữ nước ngọt phù hợp tình hình thực tế địa phương , kiểm tra các nắp quạt , cống bọng .Thường xuyên theo dõi tin tức trên báo, đài ,trên loa phóng thanh của xã để có biện pháp ứng phó kịp thời trong thời gian tới .

          UBND xã An Phước cập nhật thông tin về tình hình xâm nhập mặn và thông báo cho nhân dân biết khi có mặn xâm nhập.