Thông tin liên hệ

Ủy ban nhân dân xã An Phước
Địa chỉ: ấp Thanh Thủy, xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long
Số điện thoại: 02703.840.267
Email: ubxanphuoc.hmt@vinhlong.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang